Testy gimnazjalne 2012 - język rosyjski próbny (arkusz 1)

ILOŚĆ LOSOWANYCH ZADAŃ:

 ZADANIA ZAMKNIĘTE: + PODPUNKTY

 ZADANIA OTWARTE: + PODPUNKTY

 WYPRACOWANIA  
UWAGA: NIEKTÓRE Z PYTAŃ MAJĄ PO KILKA PODPUNKTÓW
Każdy test zawiera inny zestaw pytań, aż zostaną wyczerpane pytania.

POBIERZ TESTY GIMNAZJALNE Z JĘZYKA OBCEGO

Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań (zamknięte, otwarte, wypracowania) oraz wybierz maksymalne ilości pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko zadania zamknięte, jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
ZADANIA OTWARTE - zadania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź na pytanie.
WYRACOWANIA - zadania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz czy mają być losowane zadnia zamknięte, zadania otwarte oraz wypracowania.
  3. Wybierz liczby zadań w odpowiednich polach. Pamiętaj, że niektóre z zadań mają po kilka podpunktów, więc łączna ilość pytań będzie większa. Wybierz też typy zadań - zamknięte, otwarte, wypracowania.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE'

Testy gimnazjalne 2012 - przykładowe pytania:

Przeczytaj poniższą rozmowę. Na podstawie informacji zawartych w tekście przyporządkuj rozmowie czas, w którym ta rozmowa się odbywa. ........
Przeczytaj rozmowę przyjaciół. Na jej podstawie odpowiedź na poniższe pytanie.

Чем увлекается Полина? ........
Przeczytaj rozmowę przyjaciół. Na jej podstawie odpowiedź na poniższe pytanie.

Чем занимается Денис? ........
Przeczytaj rozmowę taty z córką. Na podstawie informacji zawartych w tekście, zaznacz czy pytanie jest zgodne z treścią (P), czy też nie (F).

Полина нашла щенка около магазина. ........
Przeczytaj rozmowę taty z córką. Na podstawie informacji zawartych w tekście, zaznacz czy pytanie jest zgodne z treścią (P), czy też nie (F).

Папа и дочь разговаривают дома. ........
Dobierz do pytania, właściwą odpowiedź.

Что заказывать будете? ........
Dobierz do pytania, właściwą odpowiedź.

Что будет вечером по телевизору? ........
Do opisanej sytuacji dopasuj odpowiednią reakcję.

Chcesz przymierzyć spodnie w sklepie w Rosji. Co powiesz? ........


STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Wyjaśnienia dla ucznia

I. Odbiór tekstu słuchanego

Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
Trzy pierwsze standardy informują o wymaganiach w zakresie rozumienia słuchanego tekstu. Powinieneś zapoznać się z treścią zadań ułożonych do tego tekstu, aby wiedzieć, na czym skoncentrować się podczas słuchania. Tekst będzie odtworzony dwukrotnie. Słuchaj go uważnie, a następnie rozwiązuj zadania zgodnie z poleceniami. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować z kontekstu.

Wskazanie głównej myśli tekstu jest możliwe po uważnym wysłuchaniu go w całości. Skoncentruj się więc na zrozumieniu, o czym jest tekst, uświadomieniu sobie ogólnego sensu całego nagrania. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu – wokół niego skupia się treść wypowiedzi.

2) określa kontekst sytuacyjny Podczas słuchania tekstu powinieneś zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej się ktoś znajduje lub coś się dzieje, rozpoznać okoliczności przedstawionego zdarzenia (np. określić jego czas lub miejsce), zidentyfikować osoby w nim uczestniczące.
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z wysłuchanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści, które spełniają warunki podane w zadaniu.
II. Odbiór tekstu czytanego
Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
ześć kolejnych standardów dotyczy rozumienia tekstu czytanego. Warunkiem poprawnego wykonania zadańz tego obszaru standardów jest uważne przeczytanie tekstu. Zrozumiesz go, gdy Twoja znajomość słownictwa i struktur gramatycznych będzie odpowiednio dobra, żeby pojąć jego ogólny sens i odszukać określone informacje. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować z kontekstu.

Wskazanie głównej myśli zamieszczonego w teście tekstu jest możliwe po uważnym zapoznaniu się z nim w całości. By trafnie określić, o czym jest tekst, możesz do niego powracać wielokrotnie. Nie musisz wiedzieć, jakie znaczenie ma każdy wyraz – skoncentruj się na zrozumieniu ogólnego sensu, a nie wybranych szczegółów. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu – wokół niego skupia się treść wypowiedzi.

2) określa główną myśl poszczgólnych części tekstu Podczas czytania powinieneś zwrócić uwagę na to, czego dotyczą poszczególne części tekstu. Główna myśl fragmentów tekstu –podobnie jak w wypadku całości tekstu – może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci lub przedmiotu.
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z przeczytanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści, które spełniają warunki podane w zadaniu.
4) określa intencje nadawcy tekstu Aby odczytać intencje nadawcy tekstu, powinieneś zwrócić uwagę na cel, jaki chciałon osiągnąć, rozpoznać zamiar lub motyw, który skłonił go do sformułowania danej wypowiedzi.
5) określa kontekst sytuacyjny Czytając tekst, powinieneś zwrócić uwagę na to, co towarzyszy przedstawionej sytuacji lub zdarzeniu, oraz na okoliczności, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje, np. określić czas lub miejsce opisanego zdarzenia, zidentyfikować osoby w nim uczestniczące.
6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu Analizując tekst, powinieneś dostrzec powiązania między jego częściami, np. kolejne motywy czy wątki, następstwo przedstawianych zdarzeń, związki między przedstawionymi działaniami i ich rezultatami. Powinieneś także umieć uporządkować lub połączyć wskazane fragmenty tekstu lub uzupełnić podany tekst odpowiednimi elementami tak, by stanowił spójną logicznie i gramatycznie całość.
III. Reagowanie językowe
 Uczeń:
1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
Trzy kolejne standardy dotyczą reagowania językowego. Znając wiele sposobów wyrażania różnych funkcji językowych, mamy możliwość skutecznego i stosownego reagowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Aby zaproponować drugiej osobie podjęcie jakiegoś działania lub uzyskać od niej jakieś informacje, wystarczyłoby znać tylko po jednym sposobie formułowania propozycji lub pytania. Nie wiesz jednak, jak inna osoba zakomunikuje Ci swoje oczekiwania. Musisz zatem być przygotowany na rozumienie, rozpoznawanie i stosowanie rozmaitych sposobów reagowania językowego.

Pierwszy standard dotyczy reagowania w języku obcym odpowiedniego do zaistniałych okoliczności (w tym przedstawionych w wysłuchanym lub przeczytanym tekście). Powinieneś rozpoznawać i stosować właściwe zwroty czy wyrażenia po to, by np. zapytać o coś, przekazać odpowiednie informacje, odmówić ich udzielenia, rozpocząć rozmowę, brać w niej udział lub ją zakończyć.
2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Powinieneś znać słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne, które umożliwią Ci poprawne i skuteczne reagowanie w sytuacjach przedstawionych w zadaniu. Twoje wypowiedzi powinny być poprawne pod względem językowym.
3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Powinieneś wyrazić w języku obcym to, co opisano po polsku lub przedstawiono w materiale ikonograficznym (w tym na fotografii, plakacie, piktogramie), na przykład dopasować (dostosować) do ilustracji odpowiedni opis albo wyrazić w języku obcym reakcję na sytuację opisaną po polsku.


Copyright © 2010-2015 www.egzamin-gimnazjalny.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(ostatnie zmiany: 27.03.2015r)