Test gimnazjalny - przyrodniczy KWIECIEŃ 2014

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Zadanie 6. (Punkty 0-1)

Na zajęciach koła chemicznego Piotr badał zależność rozpuszczalności azotanu(V) sodu w wodzie od temperatury. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów sporządził poniższy wykres.
(Zdjęcie do pytania)

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

R e k l a m a

R e k l a m a

R e k l a m a

Jeśli roztwór nasycony w temperaturze 10 C° ogrzejemy do 30 C°, to rozpuszczalność soli zwiększy się o.
W temperaturze 30 ºC roztwór ten będzie.

(1 pkt.)

Copyright © 2012-2019 www.egzamin-gimnazjalny.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)